/
Lukuaika 2 min

Alentaako valkosipuli kolesterolia?

Valkosipuli ja kolesteroli

Valkosipulia on käytetty terveyden edistämiseen pidempään kuin sitä on käytetty ruokana. Jo antiikin aikoina sitä käytettiin hoitokeinona muun muassa kuurouteen, loisiin, lepraan, ruoansulatusongelmiin ja ruokahaluttomuuteen. Nykyisin valkosipulia käytetään enemmän ruokien mausteena, mutta sillä on tutkitusti myös useita hyödyllisiä terveysvaikutuksia.

Valkosipuli sisältää allisiinia, joka tappaa bakteereja ja sieniä sekä helpottaa tiettyjä ruoansulatuksen ongelmia. Lisäksi sillä on veren hyytymisominaisuuksia alentava vaikutus.

Viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota myös valkosipulin mahdollisiin ominaisuuksiin alentaa myös kolesterolia.

Suomalaisten kolesteroli on koholla

Kolesteroli on steroidihin kuuluva tyydyttämätön alkoholi, joka on ihmisille välttämätön. Liian korkea veren LDL-kolesterolipitoisuus saa kolesterolin kertymään verisuonten seinämiin, mikä ahtauttaa valtimoita. Ahtaumat haittaavat veren virtausta aiheuttaen sydän- ja verisuonitauteja, kuten sepelvaltimotautia, veritulppaa ja sydäninfarkteja.

Veren kolesterolipitoisuutta mitataan millimooleina/litra. Nykyiset tavoitearvot ovat:

  • Kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l
  • LDL-kolesteroli alle 3,0 mmol/l
  • HDL-kolesteroli yli 1,0 mmol/l ja
  • Triglyseridit alle 2,0 mmol/l.

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan yli 80 % suomalaisista kokonaiskolesterolipitoisuus on yli 5,0 mmol/l. Yli 85 % miehistä LDL-kolesteroli on yli 3,0 mmol/l ja naisista yli 81 %.

Ruokavaliota muuttamalla saavutetaan yleensä 10-15 % lasku kolesteroliarvoissa ja lääkkeillä jopa 30-40 % lasku. Useissa tutkimuksissa on esitetty valkosipulin alentavan kolesterolia 4-12 %.

Laskeeko valkosipuli kolesterolia?

ValkosipulivalmisteValkosipuli on yksi myydyimmistä kolesterolin alentamiseen käytetyistä rohdosvalmisteista. Sekä laboratorio- että eläinkokeissa on havaittu valkosipulin alentavan veren kolesterolipitoisuuksia ja estävän kolesterolin muodostumista maksasoluissa. Tutkimukset valkosipulin vaikutuksista kolesteroliarvoihin ovat kuitenkin olleet epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia.

1990-luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa valkosipulin todettiin alentavan kolesterolia jopa 9-12 %, mutta vuonna 2000 julkaistussa tutkimuksessa se näytti alentavan sitä vain 4-6 %. Jälkimmäisen tutkimuksen mukaan valkosipulijauheen nauttiminen alensi 8-12 viikossa sekä kokonaiskolesterolia, LDL-kolesterolia että triglyseridejä, mutta sillä ei ollut vaikutusta HDL-kolesterolitasoihin. Lisäksi vaikutukset eivät kestäneet puolen vuoden seurantajakson loppuun, mikä viittaa siihen, että valkosipulin vaikutukset kolesterolin alenemiseen saattavat olla lyhytkestoisia.

Tilaa valkosipulijauhetta tabletteina Apteekkituotteet.fi-verkkokaupasta.

Vuonna 2007 tehdyssä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa seurattiin puolen vuoden ajan raa’an valkosipulin ja kahden eri valkosipulivalmisteen vaikutuksia lähes 200 koehenkilön kolesterolitasoihin. Tutkimuksessa ei havaittu minkäänlaisia muutoksia koehenkilöiden kolesteroliarvoissa edes välimittauksissa.

Vuoden 2013 tutkimuksessa tutkittiin 39 eri tutkimuksen tuloksia valkosipulin vaikutuksista veren kolesteroliarvoihin. Tulosten mukaan valkosipuli alensi kokonaiskolesterolia 8 % ja LDL-kolesterolia 4 %, kun sitä käytettiin vähintään kahden kuukauden ajan. Lisäksi se vähensi sepelvaltimotautikohtauksien riskiä 38 % yli 50-vuotiailla.

Yhteenveto

Kuten edeltä huomataan, useat valkosipulin kolesterolia alentavia vaikutuksia käsittelevistä tutkimuksista ovat keskenään ristiriitaisia. Toisissa tutkimuksissa valkosipulin väitetään parantavan veren kolesteroliarvoja, mutta toisissa tutkimuksissa väitteet tyrmätään.

Ennen kuin lisäevidenssiä saadaan emme voi olla täysin varmoja valkosipulin vaikutuksista kolesteroliin. Tästä syystä kannattaa ensisijaisesti keskittyä elämäntapojen muutoksiin, kuten ravinnon laatuun, tyydyttyneiden (kovien) rasvojen välttämiseen sekä kuntoliikuntaan. Valkosipulistakaan ei ole haittaa, ellei voimakkaanhajuista hengitystä ja liikakäytöstä mahdollisesti seuraavia vatsavaivoja lueta sellaisiksi, ja onhan kasvilla paljon muita terveyttä edistäviä ominaisuuksia.

Myös kasvisstanoliesteriä (kasvissteroleita tai kasvisstanoleita) sisältävät valmisteet alentavat kolesteroliarvoja. Kasvissterolipohjaisia valmisteet, kuten Benecol– ja Becel pro.activ -levitteet sekä Cholexit-tabletit vähentävät kolmesterolin imeytymistä ruoansulatuskanavasta ja alentavat kolesterolia säännöllisesti käytettynä jopa 12-15 %.

Lisätietoa:

Viimeisimmät kirjoittajalta Blog